De geschiedenis van Keulen

Keulen is de op vier na grootste stad van Duitsland. Het district valt onder Noordrijn-Westfalen en telt ruim 1.000.000 inwoners. De binnenstad van Keulen is modern en trendy. In combinatie met de vele bezienswaardigheden is Keulen een favoriete bestemming voor veel toeristen wereldwijd. De stad kent een rijke geschiedenis welke ons mee terugneemt naar het Romeinse tijdperk.

De Romeinse tijd en de Middeleeuwen

Keulen werd ontdekt door de Romeinen die de stad de naam Colonia Agrippina gaven. De nederzetting die ze bouwden was van behoorlijke omvang. Toen Julia Agrippina werd geboren in de stad, veranderde de Romeinen de naam in Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Julia werd later de echtgenote van keizer Claudius.

In de vroege Middeleeuwen werd Keulen door de Franken bezet. Dit gebeurde tijdens de Volksverhuizingen waarbij Germaanse stammen het Romeinse Rijk binnendringen. Door deze roerige tijden liep het inwonersaantal van de stad fors terug. Toch liet de groei niet lang op zich wachten. Daarvoor was de strategische ligging van Keulen ten opzichte van de Rijn te belangrijk als handelsroute. Karel de Grote benoemde Hildebold van Keulen tot aartsbisschop in het jaar 794. Hoewel zijn gezag zich beperkte tot de linkerzijde van de Rijn, behoorde hij wel tot een vooraanstaand hoogwaardigheidsbekleder van het Heilige Roomse Rijk.

Keulen als Rijksstad in de 13e eeuw

Aan het einde van de 13e eeuw ontstond er onenigheid tussen de bisschop en de bestuurders van de stad. Aanleiding hiervoor was de Slag bij Woeringen in 1288 waarin de inwoners van Keulen aan de zijde van de hertog van Brabant vochten. De bisschop werd verslagen maar hield wel het gezag. Dit had als resultaat dat Keulen een onafhankelijke stadstaat werd. In het jaar 1367 werd Keulen een Hanzestad. Het was keizer Frederik III die de stad in 1475 officieel benoemde tot vrije Rijksstad. De stad bleef overwegend katholiek. De aartsbisschoppen en keurvorsten werden voornamelijk geleverd door het vorstenhuis Wittelsbach.

geschiedenis van Keulen

Keulen onder Nederlandse en Franse invloeden in de 16e eeuw

De 16e eeuw stond in het teken van de vrede van Westfalen. De stad stond in die tijd al onder invloed van Beieren. Met de komst van de zogenaamde Hollandse Oorlog in 1672 vochten de troepen van Maximiliaan Hendrik van Beieren naast de Fransen tegen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het gebied rondom Keulen werd bezet wat in totaal 30 jaar heeft geduurd. De bezetting werd pas opgeheven in 1678 tijdens de vrede van Nijmegen. In de Zevenjarige Oorlog werd er wederom voor de Franse kant gekozen in het gevecht tegen Pruisen.

Het Weens Congres in 1815 zorgde ervoor dat Keulen in Pruisische handen viel. Echter bleven de Franse invloeden hoogtij vieren. In deze tijd was de stad één van de belangrijkste knooppunten op het gebied van spoorwegen voor Duitsland. Daarnaast was Keulen belangrijk vanwege de cultuur en de universiteiten.

Tweede Wereldoorlog

De stad moest het zwaar ontgelden in de Tweede Wereldoorlog. Keulen werd herhaaldelijk gebombardeerd waardoor de gehele binnenstad zo goed als verwoest werd. In de wederopbouw van de stad konden enkele vooroorlogse bouwwerken gerestaureerd worden. Het overgrote deel werd als verloren beschouwd. Wel werden de talrijke kerken in Romaanse stijl hersteld en zoveel als mogelijk gerestaureerd.

Keulen na het bombardement in de Tweede Wereldoorlog

Recente geschiedenis van Keulen

Na de wederopbouw van de stad was Keulen nog steeds vooraanstaand en belangrijk voor Duitsland. Dit werd mede veroorzaakt door de snelle groei van het inwonersaantal en de economie. De burgemeester van de stad, Konrad Adenauer, werd door de Bondsrepubliek zelfs uitgeroepen tot bondskanselier. De regering werd daarop gevestigd in Bonn.

Tegenwoordig is Keulen vooral een fascinerende stad waarbij de Dom nog steeds een belangrijke bezienswaardigheid is. Omdat de stad na de Tweede Wereldoorlog helemaal herbouwd is, kenmerkt de binnenstad zich vooral door een mooie balans in oude en moderne gebouwen. Deze architectuur loopt vloeiend in elkaar over.